نگهدارنده های متحرک
نگهدارنده های ثابت
نگهدارندههای ارتودنسی ( Orthodontic Retainers )

علت استفاده از نگهدارنده پس از درمان

-در درمان ارتودنسی دندانها و فکین شما به محل جدیدی جابجا می شوند که نیاز است که عضلات و بافتهای اطراف به این موقعیت جدید دندانها و فکین عادت کنند.

-استخوان دور دندانها بعد از درمان هنوز بطور کامل سفت و محکم نشده است و نیاز است که طی جویدن و فانکشن های فکی وبدون حضور سیم این استخوان مجددا قوام مناسب را بدست آورد.

-الیاف لثه ای و بافتهای نگهدارنده دندان در استخوان فک در طی درمان تحت فشار و کشش قرار می گیرند و باید به آنها پس از درمان فرصت داد که در این حالت جدید فرم بگیرند.

-رشد باقی مانده ( در کودکان در حال رشد ) ممکن است درجهت نامناسب بوده وتمایل داشته باشد دندانها و فکین را به محل قبلی خود برگرداند.

 

انواع نگهدارنده های پس از درمان

نگهدارنده های پس از درمان به دو نوع نگهدارنده های متحرک و نگهدارنده های ثابت طبقه بندی می شوند.

نگهدارنده های متحرک به شکل پلاکهای حاوی سیم ( Hawley Retainer ) و یا از نوع پلاکهای شفاف ( Essix Retainer ) هستند.

         نگهدارنده های Hawley                                                                                            نگهدارنده شفاف ( Essix )

            

 

 

 

 

 

نگهد ارنده های ثابت به صورت سیمی نازک هستند که با چسب                

( کامپوزیت ) در سطح  داخلی و پشت دندانها چسبانده می شوند.

تصمیم گیری در مورد کاربرد هر کدام از این نگهدارنده ها در هر

بیمار به وضعیت اولیه ناهنجاری دندانی – فکی بیمار و نظر متخصص

ارتودنسی بر می گردد.    

  

 مدت زمان استفاده از نگهدارنده

مدت زمان استفاده از نگهدارنده وابسته به سن، نوع ناهنجاری و حرکات ارتودنسی انجام شده برای اصلاح آن، خواسته های بیمار و نظر متخصص ارتودنسی خواهد بود . 

بطور کلی نگهدارنده های متحرک ۶ ماه شبانه روز و سپس ۶ ماه تا ۱ سال بصورت شبانه استفاده می شوند و سپس با نظر متخصص ارتودنسی ممکن است مدت زمان استفاده ازآنها کاهش یابد.

در مورد نگهدارنده های ثابت توصیه می شود این نگهدارنده ها  حداقل ۵ سال در محل باقی بمانند.

بیمارانی که خواستار حفظ طولانی مدت نتایج درمان هستند می توانند پس از اتمام مدت دوره استفاده از نگهدارنده که پس از اتمام درمان ارتودنسی استفاده می شوند با صلاحدید متخصص ارتودنسی استفاده از نگهدارنده را شبها ادامه داده و یا از نگهدارنده ثابت در پشت دندانها استفاده نمایند. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده ممکن است دندانهای شما در اتمام درمان کمی دچار برگشت شوند

در مورد بعضی ناهنجاریها مثل دندانهای فاصله دار بدلیل ریسک برگشت ، استفاده از نگهدارنده های ثابت برای مدت طولانی توصیه می شود.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.