مؤسسات طرف قرارداد با مطب ما

- درمان ارتودنسی به دلیل ماهیت زیبایی معمولا مشمول  بیمه های عمومی مثل بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ونیروهای مسلح قرار نمی گیرد.

- در صورتیکه بیماری نیازمند درمان ارتودنسی همراه جراحی فک باشد در صورت انجام جراحی فک در بیمارستانهای دولتی ، ممکن است هزینه های جراحی مشمول بیمه قرار گیرد.

- بعضی از بانکها و یا سازمانها و شرکتها بعنوان مثال شرکت نفت، بانک صادرات و ... مقداری از هزینه های درمان ارتودنسی را با تایید پزشک معتمد پرداخت می نمایند.

- درحال حاضر مطب ما به طور رسمی با بانک کشاورزی و بیمه ملت قرارداد همکاری دارد.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.