عوارض درمان ارتودنسی

عوارض درمان ارتودنسی را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد

۱)عوارض ناشی از عدم همکاری مناسب بیمار در حین درمان

عدم استفاده مناسب و طبق دستور ازدستگاههای ارتودنسی:   

بعضی دستگاههای ارتودنسی مثل دستگاههای متحرک و پلاکهای ارتودنسی نیاز به استفاده طبق دستوردر منزل دارند. بعضی از مراحل ارتودنسی ثابت مثل کش های مخصوص ( الاستیک ) نیز نیاز به همکاری مناسب بیمار خواهند داشت که درغیر این صورت حصول نتایج ایده آل درمانی امری  غیر ممکن خواهد بود.

 

عدم رعایت مناسب بهداشت :

رعایت بهداشت مناسب بخصوص در ارتودنسی ثابت ضروری است. عوارضی مثل پوسیدگی دندانی و یا التهاب لثه جزو عوارض عدم رعایت بهداشت می باشد.

    

 

 

 

 

 

عدم مراقبت از دستگاهها ی ارتودنسی و صدمه زدن به آنها:

افزایش هزینه و طول درمان از عوارض بی احتیاطی و وارد آورد صدمه به دستگاههای ارتودنسی است.

 

۲) عوارض ناشی از سوء درمان 

به دلیل پیچیدگیهای خاص و تخصصی بودن درمان ارتودنسی ، توصیه می نماییم که برای به حداقل رساندن عوارض ناشی از درمان نامناسب ، درمان ارتودنسی بویژه ارتودنسی ثابت ( ارتودنسی با سیم ) را حتما نزد متخصص ارتودنسی انجام دهید.  

 

۳) عوارض ناخواسته درمان

علیرغم سعی متخصصین ارتودنسی در ارائه خدمات درمانی به بهترین نحو وجلوگیری از بروز عوارض ناخواسته ، این عوارض ممکن است در در صد کمی از بیماران ایجاد شود که از جمله آنها می توان به موارد ی مثل تحلیل ریشه دندانها و یا تحلیل مختصر لثه یا استخوان دور دندانها اشاره کرد.    

                  

 

 

 

 

 توجه داشته باشید که این عوارض در درصد کمی از بیماران ممکن است ایجاد شود و نگرانی از این موارد نداشته باشید کما اینکه شما بدلیل ترس از آسیب دیدگی احتمالی، ورزش کردن و فواید آن را کنار نمی گذارید!

 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.