سن مناسب برای اولین ویزیت ارتودنسی

انجمن ارتودنسی آمریکا (AAO) سن ۷ سالگی را به عنوان سن مناسب جهت اولین ویزیت ارتودنسی معرفی کرده است. در این سن علاوه بر رویش دندانهای دائمی جلویی و اولین آسیاهای بزرگ کودک، امکان ارزیابی وضعیت دندانی و فکی کودک ،پیش بینی وضعیت آینده و پیشگیری از بعضی مشکلات و همچنین امکان طرح ریزی و زمانبندی درمان ارتودنسی آینده توسط متخصص ارتودنسی وجود خواهد داشت.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.