ارتودنسی برای جبران مشکلات فکی

در صورتیکه رشد باقیمانده ای جهت درمانهای اصلاح مشکل فکی باقی نمانده باشد و نتپان رشد فکین را با درمانهای ارتوپدی فک اصلاح نمود در این صورت متخصص ارتودنسی برحسب نوع مشکل، سن بیمار و شدت ناهنجاری فکی  بیمار یکی از دو روش زیر را جهت درمان انتخاب خواهد نمود:

-ارتودنسی به منظور جبران مشکل فکی ( Camouflage )

- ارتودنسی همراه با جراحی فک

 

ارتودنسی به منظور جبران مشکل فکی ( Camouflage )

در موارد زیر ممکن است متخصص ارتودنسی درمان ارتودنسی به منظور جبران مشکل فکی را انتخاب نماید:

روشهای درمانی

برحسب فاکتورهای مختلف متخصص ارتودنسی درمان با کشیدن یا بدون کشیدن دندان را انتخاب خواهد کرد.

نکته بسیار مهم این است که حرکات دندانی صورت گرفته در این روش در جهت جبران مشکل فکی با ارتودنسی خواهد بود. به عنوان مثال در بیمار با مشکل جلو بودن فک بالا یا عقب بودن فک پایین ، دندانهای فک بالا عقب برده شده و دندانهای فک پایین به سمت جلو حرکت داده می شوند تا مشکل فاصله بین فکین اصلاح شود. این حرکات  دقیقا بر عکس حرکات دندانی مورد نیاز در درمان ارتودنسی به منظور آماده سازی برای جراحی فک است .  لذا انتخاب نوع درمان بسیار مهم خواهد بود و نمی توان در میانه کار روش درمانی را عوض کرد لذا  بیماران عزیز در انتخاب  نوع درمان پس از مشاوره با متخصص ارتودنسی  حتما دقت لازم را بخرج دهند.

درمان مشکل جلو بودن فک بالا یا عقب بودن فک پایین با ارتودنسی جبرانی

در این حالت معمولا فک بالا جلوترو بیرون تر از فک پایین قرار دارد.

موارد خفیف تا متوسط این نوع ناهنجاری را می توان با یکی از روشهای درمانی مثل ارتودنسی بدون کشیدن دندان و در مواردی استفاده از کشهای بین فکی  اصلاح نمود.

در مواردی که متخصص ارتودنسی درمان با کشیدن دندان  را مناسب بداند معمولا دو دندان آسیای کوچک فک بالا کشیده شده و دندانها ی فک بالا عقب برده می شوند تا فاصله بین فکین کمتر شود.

درمان مشکل جلو بودن فک پایین یا عقب بودن فک بالا با ارتودنسی جبرانی

تنها موارد خفیف این ناهنجاری را می توان با ارتودنسی جبرانی اصلاح نمود و موارد متوسط تا شدید معمولا نیازمند ارتودنسی همره با جراحی فک خواهند بود.

معمولا درمان شامل یکی از موارد زیر خواهد بود:

-ارتودنسی بدون کشیدن و استفاده از کشهای بین فکی 

 ارتودنسی با کشیدن دندان که معمولا  این دندانها آسیاهای کوچک فک پایین هستند  که ا ز فضای حاصل از کشیدن دندانها جهت عقب بردن دندانهای فک پایین استفاده می شود . همچنین گاهی یکی از دندانهای جلویی فک پایین ممکن است کشیده شود. 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.