دوره دندانی شیری

 

این دوره با رویش اولین دندان جلویی فک پایین در حدود ۸ ماهگی آغاز و تا حدود ۶ سالگی که اولین دندان دائمی ( معمولا اولین آسیای بزرگ ) رویش می یابد ادامه می یابد.

 

ترتیب رویشی دندانهای شیری

دندانهای شیری معمولا به ترتیب زیر رویش می یابند:

۱) دندان جلویی (سانترال)   ۲) دندان کناری جلو ( لترال )   ۳) آسیای کوچک اول شیری  ۴) دندان نیش شیری   ۵) دندان آسیای دوم شیری

بطور کلی هر ۶ ماه ۴ دندان رویش می یابد و دندانهای فک پایین معمولا زودتر از فک بالا رویش می یابند.

دندانها معمولا در دختران زودتر از پسران رویش می یابند.

سن رویش تقریبی دندانها را در جدول زیر می توانید مشاهده نمایید.

 

                   زمان رویش و سن تقریبی افتادن دندانهای شیری فک بالا

نام دندان

زمان تقربی رویش دندان

زمان تقریبی افتادن دندان      

دندان سانترال ( دندان وسط جلو)

۸ تا ۱۲ ماهگی کودک

۶ تا ۷ سالگی 

دندان لترال ( کناری جلو)

۹ تا ۱۳ ماهگی کودک

۷ تا ۸ سالگی

دندان نیش 

۱۶ تا ۲۲ ماهگی کودک

۱۰ تا ۱۲ سالگی 

دندان آسیای کوچک شیری

۱۳ تا ۱۹ ماهگی کودک

۹ تا ۱۱ سالگی

دندان آسیای بزرگ شیری

۲۵ تا ۳۳ ماهگی کودک

۱۰ تا ۱۲ سالگی

     

       

 

 

 

 

 

 

  زمان رویش و سن تقریبی افتادن دندانهای شیری فک پایین

نام دندان

سن رویش دندان

   زمان تقریبی افتادن دندان

دندان سانترال ( دندان وسط جلو )

۶ تا ۱۰ ماهگی کودک

۶ تا ۷ سالگی

 دندان لترال ( کناری جلو )

۱۰ تا ۱۶ ماهگی کودک 

۷ تا ۸ سالگی

دندان نیش 

۱۷ تا ۲۳ ماهگی کودک

۹ تا ۱۲ سالگی

دندان آسیای کوچک شیری

۱۴ تا ۱۸ ماهگی کودک

۹ تا ۱۱ سالگی

دندان آسیای بزرگ شیری

۲۳ تا ۳۱ ماهگی کودک

۱۰ تا ۱۲ سالگی

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط نرمال دندانها در دوره دندانی شیری

 

- دندانهای فک بالا به میزان کم دندانهای فک پایین را می پوشانند.                  

 

- دندانهای فک بالا ۲ تا ۳ میلیمتر جلوتر از دندانهای فک پایین هستند.

 

- وجود فاصله بین دندانهای شیری جلویی وهمچنین بین دندان نیش و کناری

فک بالا و همچنین بین دندان نیش و آسیای کوچک فک پایین که این فضاها به رویش

دندانهای دائمی که سایز بزرگتری دارند کمک می کند.

 

               

            

 

 

دندانهای آسیای انتهایی یا در امتداد هم و یا دندان فک پایین کمی جلوتر باشد.          

( مورد A یا C )

 

 

نکات مهم برای والدین

 - در صورتی که بین دندانهای شیری فاصله وجود نداشته باشد و به هم چسبیده باشند به احتمال زیاد دندانهای دائمی نامرتب رویش می یابند.

- حفظ دندانهای شیری برای حفظ فضای دندانهای دائمی بسیار مهم است لذا رعایت بهداشت از همان دوره کودکی بسیار مهم است. جهت کسب اطلاع در مورد نحوه رعایت بهداشت در دوره کودکی با متخصص دندانپزشکی کودکان مشورت نمایید.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- در صورت افتادن زودرس دندانهای شیری ممکن است فضای دندانهای دائمی زیرین از دست رفته و دندانهای دائمی نامرتب رویش یابند لذا توصیه می شود با درمانهای پیشگیری و ترمیم این دندانها توسط  متخصص اطفال و یا دندانپزشک از این عارضه پیشگیری شود. در جدول  ذکر شده در بالازمان  تقریبی افتادن دندانهای شیری ذکر شده است. در صورت افتادن زودتر از موعد دندانهای شیری ممکن است گذاشتن فضانگهدارنده جهت حفظ فضای دندانهای دائمی زیرین ضروری یاشدکه در این مورد با متخصص ارتودنسی و یا کودکان مشورت نمایید. 

- در این دوره عادات دهانی مثل مکیدن پستانک و یا انگشت معمولا مشاهده می شود. این عادات اگر تا ۴ سالگی ترک شوند مساله ساز نخواهند بود ولی اگر بعد از آن ادامه یابند بر فرم فک و دندانها اثر می گذارند . باریک شدن فک بالا ، بیرون زدگی دندانهای فک بالا و عدم همپوشانی دندانها و وجود فاصله بین دندانهای جلویی از عوارض عادات دهانی طولانی مدت هستند که حتی این وضعیت در صورت طولانی بودن عادات می تواند در دوره دندانی دائمی نیز مشاهده شود.

 

         

- ویدئوی نحوه اثر عادات برروی دندانها وفک و نحوه اصلاح آن با دستگاه عادت شکن

- در صورت افتادن زودرس دندانهای شیری ممکن است فضای دندانهای دائمی زیرین از دست رفته و دندانهای دائمی نامرتب رویش یابند لذا توصیه می شود با درمانهای پیشگیری و ترمیم این دندانها توسط  متخصص اطفال و یا دندانپزشک از این عارضه پیشگیری شود. در جدول  ذکر شده در بالازمان  تقریبی افتادن دندانهای شیری ذکر شده است. در صورت افتادن زودتر از موعد دندانهای شیری ممکن است گذاشتن فضانگهدارنده جهت حفظ فضای دندانهای دائمی زیرین ضروری یاشدکه در این مورد با متخصص ارتودنسی و یا کودکان مشورت نمایید. 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.