زندگی با دستگاههای ارتودنسی

 

دستگاههای ارتودنسی اجسام خارجی هستند که توسط متخصص ارتودنسی در دهان بیمار قرار داده می شوند. طبیعی است که مدتی زمان می برد که دهان بیمار با این دستگاهها تطابق پیدا کند. جالب است که سیستم دهانی بقدری انعطاف پذیر و تطابق پذیر است که حتی با دستگاههایی که ممکن است حجیم به نظر برسند به سرعت عادت می کند. با کمی صبر و حوصله و رعایت دستورات متخصص ارتودنسی خواهید دید که زندگی با این دستگاهها سخت نخواهد بود. حتی اکثر بیمارانی که بعد از یکی دو سال دستگاه ارتودنسی آنها خارج می شود احساس می کنند که چیزی از دهان ودندانهای آنها کم شده است!

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.