ارتودنسی پیشگیری
ارتودنسی برای اصلاح مشکلات فکی
ارتودنسی برای ردیف کردن دندانها
ارتودنسی برای جبران مشکلات فکی
ارتودنسی برای جراحی فک
انواع درمانهای ارتودنسی

درمانهای ارتودنسی دارای انواع مختلفی هستند. بعنوان مثال بر اساس نوع دستگاه ارتودنسی می توان این درمان را به نوع ثابت و متحرک تقسیم بندی نمود.

در طبقه بندی دیگری که بر اساس روش و رویکرد درمانی است درمانهای ارتودنسی را می توان به انواع زیر طبقه بندی کرد:

درمانهای پیشگیری:  پیشگیری همیشه بردرمان مقدم است. در ارتودنسی درمانهای پیشگیری  در مورد بعضی از ناهنجاریها موثر واقع می شوند و همچنین می توان به کمک این درمانها از شدت بعضی ناهنجاریها کاست  ولی در مورد بعضی از ناهنجاریها اثر بخشی کمتری دارند و ممکن است نیاز به درمان ارتودنسی در سنین بالاتر علیرغم انجام درمانهای پیشگیری وجود داشته باشد.

ارتودنسی برای اصلاح مشکل فکی:  در مورد مشکلات فکی مثل عقب و جلو بودن فکین، مشکلات مربوط به همپوشانی دندانها و فک  و یا مشکلات عرضی فکین در دوره رشدی درمانهای اصلاح رشد فک ( ارتوپدی فک ) بکار می رود. سن مناسب آغاز درمان در مورد ناهنجاریهای مختلف و یا جنسیت متفاوت است.

ارتودنسی برای ردیف کردن دندانها: در صورتی که مشکلات فکی وجود نداشته باشد و تنها مشکلات دندانی در بیمار مشاهده شود درمانهای ارتودنسی برای ردیف نمودن دندانها انجام می شود .

ارتودنسی برای جبران مشکل فکی: بعد از اتمام دوره رشدی در صورت وجود مشکلات فکی مختصر و یا متوسط در سنین نوجوانی وبالاتر می توان بعضی از این ناهنجاریها را با درمانهای ارتودنسی جبرانی درمان نمود.

ارتودنسی برای جراحی فک: در صورت اتمام رشد  و وجود مشکلات فکی شدید ممکن است راه حل نهایی برای اصلاح مشکلات فکی- دندانی بیمار ، ارتودنسی همراه با جراحی فک باشد.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هرکدام از درمانهای فوق روی نام آن در قسمت بالای صفحه کلیک نمایید.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.