همپوشانی بیش از حد دندانها
عدم همپوشانی دندانها
مشکلات همپوشانی دندانها

یکی دیگر از انواع ناهنجاریهای دندانی – فکی ناهنجاریهای مربوط به همپوشانی دندانها است. در حالت نرمال دندانهای فک بالا باید ۱ تا ۲ میلیمتر از دندانهای

فک پایین را پوشش دهند.

       

 

                                 همپوشانی نرمال دندانها به میزان ۱ تا ۲ میلیمتر

 

 

 

 

 

در صورتی که این همپوشانی افزایش یابد ناهنجاری همپوشانی بیش از حد دندانها یا دیپ بایت در فرد وجود دارد.

در صورتی که این همپوشانی کمتر بوده و یا حتی بین دندانها فاصله وجود داشته باشد ناهنجاری اپن بایت در فرد دیده می شود.

                     

                                   شکل سمت راست ناهنجاری دیپ بایت و سمت چپ ناهنجاری اپن بایت را نشان می دهد.

         

 

 

 

 

 

ناهنجاریهای مربوط به همپوشانی دندانها می تواند به تنهایی و یا همراه با سایر ناهنجاریهای دندانی- فکی مثل عقب و جلو بودن فکین  و یا .... در فرد وجود داشته باشد بعنوان مثال در بسیاری از افرادی که فک پایین آنها عقب و یا کوچک است ممکن است همپوشانی بیش از حد دندانی نیز دیده شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از ناهنجاریهای همپوشانی زیاد و یا کمتر از حد دندانها روی نام ان در بالای صفحه کلیک نمایید. 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.