هزینه های درمان در مطب ما

 

هزینه های ارتودنسی هر بیمار پس از ویزیت اولیه بیمار و انتخاب نوع و روش درمان به بیمار گفته خواهد شد و تا قبل از معاینه بیمار چیزی در مورد هزینه های درمان نمی توان گفت.

هزینه های درمان ارتودنسی ثابت (ارتودنسی با سیم ) و یا متحرک ممکن است برحسب نوع درمان و سختی و پیچیدگی مراحل آن متفاوت باشد.

 نحوه پرداخت هزینه ها در درمانهای ارتودنسی متحرک 

 در صورت شروع درمان ارتودنسی  با پلاکهای متحرک یا دستگاههایی مثل هدگیر (مرحله اول درمان ) نیمی از هزینه از بیمار دریافت و مابقی هزینه بصورت اقساط از بیمار دریافت خواهد شد.

 

نحوه پرداخت هزینه ها در ارتودنسی ثابت ( ارتودنسی با سیم ) 

معمولا یک سوم هزینه در شروع درمان از بیمار دریافت و مابقی در اقساط ماهیانه و برحسب طول مدت درمان بیمار ( معمولا ۱۲ تا ۱۸ قسط ) از بیمار دریافت خواهد شد.

نکات مهم دیگر در مورد پرداخت هزینه ها

- درصورت وجود مشکلات فکی ( مثل عقب یا جلو بودن فک پایین یا بالا ) که نیازمند درمان با پلاکهای مخصوص ، هدگیر ، چانه بند و یا ... باشد بیمارنیاز به دو مرحله درمان خواهد داشت که شامل درمان مشکل فکی ( مرحله اول درمان ) و سپس ارتودنسی با سیم جهت حفظ روابط و ردیف نمودن دندانها ( مرحله دوم درمان ) خواهد بود. هرکدام از این مراحل درمانی هزینه ای جداگانه خواهد داشت که به بیمار گفته خواهد شد. در صورتیکه بیمار مایل باشد تا درمان  مرحله دوم جهت ردیف نمودن دندانها را نیز در مطب ما انجام دهد ۱۰٪ تخفیف برای این مرحله از درمان بیمار در نظر گرفته خواهد شد.

- هزینه سایر درمانهای دندانپزشکی بیمار اعم از ترمیم دندانها، عصب کشی ، جرم گیری ، کشیدن دندان ، جراحی دندان نهفته ، جراحی لثه و .... جدا از هزینه ارتودنسی بیمار بوده و توسط دندانپزشک و یا متخصص مربوطه به بیمار گفته خواهد شد و متخصص ارتودنسی شما در قبال آن مسؤلیتی ندارد.

 - در صورتیکه بیمار نیازمند درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک باشد، هزینه درمان جراحی فک و هزینه های بیمارستانی آن جدا از هزینه درمان ارتودنسی بوده و توسط جراح فک و صورت تعیین خواهد شد.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.