جلو بودن فک بالا ، عقب بودن فک پایین
جلو بودن فک پایین ، عقب بودن فک بالا
ناهنجاری عقب یا جلو بودن فکین

در حالت نرمال سیستم دندانی ، دندانهای فک بالا کمی از دندانهای فک پایین جلوتر هستند ( ۲ تا ۳ میلیمتر).        

                                                                                                                                  حالت نرمال سیستم دندانی

 در صورتیکه این فاصله افزایش یابد و یا برعکس کاهش یافته ودندانها نوک

به نوک شده و یا فک پایین و یا دندانهای فک پایین  جلوتر از دندانهای فک بالا

قرار گیرند ناهنجاری عقب یا جلو بودن فکین در فرد وجود دارد.

 

علت این ناهنجاری می تواند ناشی از مشکلات فکی ( ناهنجاری اسکلتی ) و یا

دندانی ( جلو یا عقب بودن قوسهای دندانی ) و یا ترکیبی از هر دو حالت باشد.

 

همچنین ممکن است یک فک درگیر بوده و یا هر دو فک نیز در بروز مشکل دخیل باشند که در این حالت شدت ناهنجاری بیشتر خواهد بود.

در مواردی فک بالا جلو و یا فک پایین عقبتر است که به این نوع ناهنجاری ناهنجاری کلاس ۲ گفته می شود.

درمواردی هم فک بالا عقبتر بوده و یا فک پایین جلوتر است که به آن ناهنجاری کلاس ۳ می گویند.

  

 

 

 

 

 

بطور کلی شیوع ناهنجاری کلاس ۲ در جامعه  ایرانی بیشتر از ناهنجاری کلاس ۳ است.

ناهنجاری عقب و جلو بودن فکین می تواند تنها ناهنجاری موجود در یک فرد باشد و یا در مواردی ممکن است همراه با سایرناهنجاریها مثل ناهنجاریهای مربوط به همپوشانی دندانها و یا ناهنجاریهای عرضی فک مشاهده شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هرکدام از این ناهنجاریها روی نام ان در بالای صفحه کلیک نمایید.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.