ارتودنسی با کشیدن یا بدون کشیدن دندان؟

امروزه با توجه به تمایل بیشتر به وجود لبهای برجسته، درمانهای ارتودنسی به سمت درمانهای بدون کشیدن گرایش پیدا کرده است ولی  این به معنای این نیست که تمام درمانهای ارتودنسی را می توان بدون کشیدن دندان اصلاح نمود و باز هم  در درمان بعضی از ناهنجاری های ارتودنسی نیاز به کشیدن دندان ضروری است ( حدودا در  ۲۵٪ تا٪ ۳۰ موارد  ). متخصص ارتودنسی با بررسی وضعیت نیمرخ و لبها ، برجستگی بینی و چانه ، میزان نامرتبی دندانها ،  وجود مشکلات فکی ، تورفتگی یا بیرون زدگی دندانها و .... در مورد کشیدن یا نکشیدن دندانها دندان تصمیم گیری خواهد نمود . همچنین مسائل نژادی نیز در تصمیم گیری در این زمینه موثر هستند به عنوان مثال در بعضی نژادها یا قومیتها بیرون زدگی دندانی شایعتر بوده و لذا درصدی از بیماران که با کشیدن دندان درمان می شوند افزایش می یابد. نکته بسیار مهم این است که در صورت انتخاب شیوه درمان با کشیدن دندان توسط متخصص ارتودنسی، فضا های ایجاد شده در اثر کشیدن دندان ها  در طی درمان ارتودنسی بسته خواهد شد و نگرانی از این جهت نداشته باشید. 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.